Anasayfa Hizmetlerimiz
Hizmetlerimiz PDF Yazdır e-Posta

 

HiPath Nedir?
HiPath olarak adlandırılan mimari, firmaların mevcut ses ve veri uygulamalarının her çeşit şebeke altyapısı üzerinde birlikte uyum içinde çalışmalarını sağlayarak firmaların kendi içindeki ve müşterileriyle olan iletişimlerini güçlendirmektedir.

Dağıtık mimarileri baz alan bu yenilikçi, farklı yaklaşım, ses ve veri ağlarının dünyasından, IP tabanlı entegre ağları ve uygulamaları dünyasına esnek, ekonomik ve aşamalı yoldan geçişi sağlamaktadır. Bu yaklaşım müşterilerin mevcut iletişim altyapı ve uygulama yatırımlarını korumalarına ve geliştirmelerine imkan tanırken, uygulamaların ne zaman ve nasıl gerçekleştirileceğine dair müşterilere seçme hakkı tanır. Kısaca devrim evrimi kendine amaç edinmektedir.

İş süreçlerinin optimize edilebilmesi için, bir çok çözümün geliştirilerek kullanılması yolunu hazırlar. Bunların arasında müşteri ilişkileri yönetimi, web tabanlı çağrı merkezleri, e-iş, iç iletişim, sanal çalışma gurupları, işbirliği ve m-iş yer almaktadır.
HiPath Kelimesi Neyi İfade Ediyor?
HiPath Sözcüğü;1984 senesinden buyana küresel pazarda, 1 milyon müşteriye, 75 milyon aboneye ve 2.5 milyon satış adedine ulaşmış, dünyanın ilk ISDN tabanlı Komünikasyon Sistemi Hicom ile dünyanın ilk soft-PBX çözümlerinden olan HiNet'in ilk iki harfinden,

Siemens'in iş akışlarına yönelik çözümler sunduğu "Business Over IP" stratejisinin, Internet Protokolünü ifade eden IP kısaltmasından,

Esnek, ekonomik ve aşamalı geçişi ifade eden Path kelimesinden oluşmaktadır.Neden HiPath?Seçenek Zenginliği:HiPath mimarisinin seçenek zenginliği mekandan bağımsız olarak, ürün/çözüm portföyünde ve zamanlamada kendini göstermektedir. Yani neyi, nerede ve ne zaman seçeceğini müşteri belirlemektedir. Ürün ve çözüm portföyü olarak Siemens çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Dünyanın önde gelen çözüm ortakları ile veri altyapısı, çağrı merkezi gibi çözümlerinde işbirliği yapmaktadır.

Ayrıca bu çözümlerin entegre edilmesinde, teknik ve iş danışmanlığı alanlarında profesyonel hizmetler verir. Mekan bağımsızlığı, bir yandan sistemin dağıtılabilir yapıda olması, diğer yandan Siemens'in 160 ülkede faaliyette bulunması ile anlam kazanmaktadır. Zamanlamada ise; teknolojinin gelişimi ve yatırım planları ile ilgili kararı tamamen kullanıcıya bırakmaktadır.

Devrim değil Evrim:HiPath'in evrimci yaklaşımı, geleneksel PBX dünyasının güvenilirliği ve özellik zenginliğini, IP tabanlı teknolojilere taşımayı; IP tabanlı teknolojilerin getireceği yenilikleri geleneksel teknolojilere adapte ederken, çağrı merkezi, "unified messaging" gibi çözümleri ortak kullanmayı ve mobil-işe doğru esnek ve aşamalı yol almayı amaçlamaktadır.

Değer Katma:HiPath, kurumların sahip olduğu insan kaynağı, altyapı, müşteri ve iş ortaklarıyla olan süreçlerinin verimli hale getirilmesi için değer katan çözümler sunar.HiPath?i HiPath Kılan Nedir?Dağınık mimarileri baz alan bu yenilikçi ve farklı yaklaşım, ses ve veri ağlarının ayrık dünyalarından, IP tabanlı entegre iletişim ağları ve uygulamaları dünyasına geçişi en esnek, ekonomik ve aşamalı yoldan sağlamaktadır. Bu yaklaşım müşterilerin mevcut iletişim altyapı ve uygulama yatırımlarını korumalarına ve geliştirmelerine imkan tanırken, yeni uygulamaların ne zaman ve nasıl gerçekleştirileceğine dair müşterilere seçme hakkı tanır.HiPath?in Teknik Özellikleri
Tek Sistemli Dağıtık Mimari: Mekandan bağımsız, çok noktadan oluşan ve tek bir sistem olarak çalışabilen dağıtık mimari.

Açık Mimari Yapı: H.323, Microsoft TAPI, ECTH.xxx, S.xxx, vb. protokollere uyumlu olarak genişleyebilen mimari.

Tüm Networklere Hizmet Verebilme: Paket anathtarlamalı TDM ve paket veya hücre anahtarlamalı IP ve ATM şebekelerine veya bunların karışımı olan karışık şebekelerde sorunsuz çalışma.

Erişim Noktaları: Erişim noktaları haberleşme platformunun vazgeçilmez elemanlarıdır ve çalışma istasyonlarına, bütün PBX fonksiyonlarına erişim imkanı sağlarlar.

Başka Sistemlerle Uyumluluk: Belirlenmiş standartlar aracılığıyla ile diğer başka sistemler ve ağlarla haberleşebilme ve beraber çalışabilme.

Hızlı Aplikasyon Geliştirebilme: Sistemde bırakılmış açık kapılar vasıtasıyla ihtiyaca uygun yazılımların geliştirilebilmesi.

Aplikasyon ve Çalışma İstasyonlarının Mekandan Bağımız Olabilmesi: HiPath kullanıcılarına gelişmiş, geniş bir mobil yaşam sunar.

Servis Kalitesi (QoS): Gerçek zamanlı kritik IP tabanlı TDM aplikasyonları için veya karışık aplikasyonlar için en yüksek seviyede servis kalitesi sağlama.

Esnek IP Mimari: Esnek IP mimarisi sayesinde yeni IP tabanlı aplikasyonları ve haberleşmeyi mevcut mimariye kolaylıkla entegre edebilme.

Ses Sıkıştırma Özelliği: Bu özellik sayesinde network bandgenişliği en uygun şekilde kullanılarak iletişim masraflarından tasarruf sağlanır.

Kurumsal Haberleşme Yönetimi: Uçtan-uca, standarda dayalı, açık dağıtılmış ve çok firma kullanımlı mimariyi mekandan bağımsız olarak yönetebilme

Güvenlik: HiPath en son güvenlik standartlarını uygular.

Yeni teknolojilere esnek geçiş: HiPath, yeni nesil tüm ses veri yakınsama teknolojileri ile uyumludur.

Kullanıcıya Getirdiği Faydalar
# HiPath mimarisinin seçenek zenginliği mekandan bağımsız olarak, ürün/çözüm portföyünde ve zamanlamada kendini göstermektedir. Yani neyi, nerede ve ne zaman seçeceğini kullanıcı belirlemektedir.
# HiPath, işletmelerin kendi gereksinimlerine göre ve ellerindeki yatırımlarını da koruyacak şekilde mevcut ses ve veri iletişim altyapısını geliştirmelerini ve gerekirse yeni IP (İnternet Protokol) teknolojilerinin kurulmasına olanak tanır.
# MS Windows 2000 gibi standart haline gelmiş çeşitli platformlarla uyumlu esnek mimari sunar.
# Hızlı ve müşteriye uygun aplikasyon geliştirebilme özelliğiyle her şirket kendine uygun aplikasyonları geliştirebilme özgürlüğüne sahiptir.
# HiPath modüler ve ölçeklenebilir mimari yapısı ile her türlü kuruma, kapasiteye uygun çözümler sunabilir.
# Kullanıcılarına, gerçek zamanlı kritik IP tabanlı TDM aplikasyonlar veya karışık aplikasyonlar için en yüksek seviyede servis kalitesi sağlar.
# HiPath belirlenmiş standartlar aracılığıyla ile Siemens harici diğer aplikasyon ve ürünlerle ve de Siemens dışındaki başka PBX sistemleriyle sorunsuz haberleşebilme ve beraber çalışabilme imkanı tanır.
# HiPath kullanıcılarına mekandan bağımsız olarak oluşmuş dağıtık mimari yapısını tek bir yapıymış gibi kolaylık yönetebilme imkanı tanır.
# IP tabanlı entegre iletişim ağları ve uygulamaları dünyasına geçişi en esnek, ekonomik ve aşamalı yoldan sağlamaktadır.
# Ses sıkıştırma özelliği sayesinde network bandgenişliği en uygun şekilde kullanılarak iletişim masraflarından tasarruf sağlar.